Zapytanie do produktu Treaton - Monitor głębokości znieczulenia

Aby wysłać zapytanie ofertowe, wypełnij prawidłowo poniższy formularz:

Adres e-mailowy*
Imię i nazwisko *
Telefon kontaktowy (opcjonalnie)
Adres (1 linia) *
Adres (2 linia - opcjonalnie)
Miejscowość *
Kod pocztowy *


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DIAGNOS moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu „Zapytania o produkt” , w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie/a.

Pokaż pełną treść zgody

Treaton - Monitor głębokości znieczulenia

Monitor głębokości znieczulenia
Monitor głębokości znieczulenia
Urządzenie analizuje EEG pacjenta w dziedzinie czasu i częstotliwości
i określa indeks aktywności mózgu (AI), który odzwierciedla
głębokość znieczulenia i stopień sedacji

Zastosowanie: anestezjologia, chirurgia, resuscytacja, intensywna
opieka w okresie pooperacyjnym, sedacja.

Urządzenie zapewnia:
  • Pracę w obecności anestetyków lotnych
  • Pracę w obecności dożylnych środków anestetycznych
  • Pracę z pacjentami dorosłymi i dziećmi
  • Pracę z wykorzystaniem standardowych jednorazowych elektrod do pomiaru EKG

powrót
Podczas zapytania
Sewer zwrócił: Unknown column 't.newsTitle_' in 'where clause'